Z podsumowanych przez nas ankiet ewaluacyjnych wynika, że w miesiącu listopadzie podobnie jak w miesiącu październiku 2017 roku dla jednego z naszych Klientów przeszkolonych zostało 268 osób, a nasi Trenerzy za sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń uzyskali w skali 5 stopniowej średnią 4,91.

Poniżej prezentujemy średnią ocen w podziale na poszczególne pytania jaką nasi Trenerzy otrzymali od przeszkolonych 128 uczestników w skali od 1 do 6:
– Przystępność, komunikatywność, zapewnienie dobrej atmosfery pracy na szkoleniu – średnia 5,5
– Zaangażowanie i dynamizm – średnia 5,5
– Klarowne prowadzenie wykładu i omawianie ćwiczeń – średnia 5,4
– Powiązanie poszczególnych elementów szkolenia, strona merytoryczna – średnia 5,4
– Ogólne wrażenie – średnia 5,5