W ramach współpracy z firmą AMS przeprowadziliśmy Teambuilding oraz zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu budowania relacji, wywierania wpływu, profesjonalnej prezentacji handlowej oraz sprzedaży dla działu handlowego. W listopadzie i grudniu 2014 roku oraz styczniu i wrześniu 2015 roku zrealizowaliśmy szkolenia z zakresu negocjacji zarówno dla pracowników działu handlowego jak i menedżerów oraz audyt pracy Zarządu wraz z indywidualnymi konsultacjami. W kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat sprzedażowy, w lipcu i sierpniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”, natomiast w sierpniu 2018 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne „Warsztaty strategiczne”. Dla pracowników AMS SA zrealizowaliśmy również cykl indywidualnych sesji coachingowych.