Z Urządem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego współpracujemy od 2011 roku.

W ramach naszej współpracy przeprowadziliśmy następujące tematy:

  • Techniki moderacji grup – 29-30 lipca 2013 roku.
  • Efektywna komunikacja i motywowanie – 15 lipca 2012 roku.
  • Podstawy negocjacji i rozwiązywania konfliktów – 22-23 września 2011 roku.

Każdorazowo przed warsztatem Trenerzy dedykowani do projektu, przeprowadzli diagnozę potrzeb i oczekiwań zarówno uczestników jak i organizatora. Działanie to miało na celu maksymalne dostosowanie programów oraz metod używanych podczas zajęć, tak aby warsztaty przyniosły jak najlepsze efekty.