W ramach współpracy z firmą Unibep S.A. w lutym 2017 roku zrealizowaliśmy grę szkoleniową, której celem było zbudowanie mostu. Zaprojektowana przez nas gra miała na celu zbudowanie współpracy, komunikacji i współdziałania pomiędzy menedżerami, miała również wyzwolić większą motywację do wdrożenia nowej kultury organizacyjnej i wartości Grupy Unibep oraz wzbudzić refleksję nad tym w jaki sposób kultura organizacyjna i wartości mogą wpływać na współpracę, zaangażowanie oraz sukces. W ramach dalszej współpracy od maja 2017 roku do marca 2018 roku dla 7 grup pracowników zrealizowaliśmy cykliczne szkolenia w ramach Akademii Menedżera, natomiast do chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzania indywidualnych sesji coachingowych.