cele2

W codziennej gonitwie za realizacją celów biznesowych każdy z nas napotyka na różne problemy, których nie może rozwiązać lub się nimi zająć z wielu różnych powodów. Najczęściej jest to doskwierający nam brak czasu, brak kompetencji lub świadomość energii którą musimy poświęcić na rozwiązanie danego problemu. Realizując wiele projektów doradczych i biznesowych zdiagnozowaliśmy i pomogliśmy rozwiązać wiele dylematów naszych Klientów. Jeśli i Ty spotykasz się w swojej pracy z jednym z dylematów prezentowanych poniżej, z chęcią i Tobie pomożemy. Problematyka biznesowa, którą się zajmujemy:

PRODUKCJA
niska efektywność pracy
za mała produkcja
zbyt duża ilość braków lub reklamacji
zbyt częste koszty zakupu nowych narzędzi i oprzyrządowania
brak pomysłu na optymalizację lub automatyzację procesu
trudności w diagnozie przyczyn powstawania braków
brak usprawnień produkcyjnych
długie czasy przezbrojeń
odchodzenie pracowników od stanowisk pracy
częste przestoje maszyn spowodowane awariami
LOGISTYKA
zbyt długi czas załadunku i rozładunku
częste pomyłki
zbyt duża ilość zwrotów i uszkodzeń
brak FIFO
brak wyodrębnionych pól odkładczych
rotowanie towaru pomiędzy regałami
duże straty wykryte podczas inwentaryzacji
zbyt duży stan magazynowy wyrobów gotowych
zbyt duży stan surowców
ZARZĄDZANIE
konflikty pomiędzy działami
brak współodpowiedzialności za realizowane cele
pracownicy nie znają bądź nie rozumieją celów
pojawiają się skargi na atmosferę w pracy
brak autorytetu menedżerów
pogarszająca się organizacja pracy
spadek motywacji pracowników do pracy
roszczeniowa postawa pracowników
HR
zbyt duża rotacja pracowników
duży wskaźnik L4
problemy ze znalezieniem właściwych pracowników
wynagrodzenia nieadekwatne do realizowanych wyników
niska satysfakcja z wykonywanej pracy pracowników operacyjnych
pracownicy nie wiedzą jak oceniana jest ich praca
SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA
słaby wynik sprzedaży
trudności w realizacji strategii biznesowej
utrata Klientów
stagnacja w sprzedaży
utrzymujący się spadkowy trend w sprzedaży
spadająca marża na sprzedaży
nierentowne punkty sprzedaży
brak standardu sprzedaży
niski poziom obsługi Klienta