W ramach współpracy z firmą Nowe Miasto Sp. z o.o. od kwietnia 2018 roku do chwili obecnej realizujemy doradztwo inwestycyjne dotyczące wdrożenia strategii dla Parku Rozrywki – Western – Twinpigs.