Wszystkie szkolenia prowadzimy w formie warsztatu praktycznego, który bazuje na aktywnym udziale uczestników. Każde z przepracowywanych podczas warsztatów narzędzi jest omawiane w kontekście jego praktycznego wykorzystania w codziennej pracy uczestników szkolenia.

Projektując każde ze szkoleń opieramy się na modelu uczenia się osób dorosłych Davida Kolba, co w praktyce oznacza, że nie tylko przekażemy niezbędną wiedzę i zastanowimy się jak ją zastosować w rzeczywistym działaniu, ale także nadamy impuls do refleksji oddziałując przede wszystkim na poziom umiejętności i postawę każdego uczestnika. Naszym zdaniem powyższe działania zagwarantują Państwu poprawność merytoryczną i procesową szkolenia oraz sprawią, że uczestnicy zakończą szkolenie z poczuciem satysfakcji i przydatności poznanych technik i metod.

 

  • Procedura reklamacji
  • Procedura reklamacji