W ramach współpracy z firmą Sewera Polska Chemia zrealizowaliśmy w maju 2015 roku dla dwóch grup 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”. Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone w formie warsztatowej. W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2015 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Aktywna sprzedaż”, a w grudniu 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Negocjacje”. Jednocześnie od 2015 roku do chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzania indywidualnych sesji coachingowych.