W ramach współpracy z firmą Cersanit Invest Sp. z o.o. przeprowadziliśmy w 2014 roku przeprowadziliśmy 16 godzinną diagnozę potrzeb szkoleniowych. Głównym celem diagnozy było określenie zakresu szkoleń dla pracowników i innych działań rozwojowych dla wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. Diagnoza potrzeb uwzględniała m.in. cele organizacji, jej misję, wizję i strategię, krótko i długoterminowe perspektywy dotyczące ewentualnych zmian w otoczeniu oraz wskaźniki efektywności i porównanie z konkurencją.