W ramach współpracy z firmą Bayer Sp. z o. o. w sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Delegowanie zadań”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.