BRAINSTORM GROUP jest organizatorem wyjątkowych wydarzeń:

1.

Europejski Kongres Lean Manufacturing mający na celu zgromadzenie osób związanych ze szczupłym zarządzaniem w różnych dziedzinach i na różnych poziomach zaawansowania.

kongres

2.

Kongres Managera – Kongres jest bardzo dobrą okazją dotarcia do szerokiego grona potencjalnych Klientów.

kongres
 

3.

Kongres HR – Kongres jest okazją aby w gronie ekspertów i praktyków HR wymienić się innowacyjnymi strategiami, doświadczeniem oraz nowatorskim rozwiązaniami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.”

kongres