Prowadzone przez nas w ramach Akademii Menedżera szkolenia mają na celu rozwinięcie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej. Skupiamy się na bieżącej koordynacji pracy i jasnym ustalaniu odpowiedzialności. Zajęcia mają charakter praktycznego warsztatu.