...

Video wizytówka

Magda jest praktykiem biznesu i menedżerem. Stosuje pragmatyczne podejście i jest konkretna. Swoje doświadczenia biznesowe budowała przez kilkanaście lat jako menedżer w organizacjach o zróżnicowanej skali działania w wielu branżach. Była odpowiedzialna za przygotowanie oraz realizację strategii i projektów marketingowych. Wielokrotnie była liderem merytorycznym złożonych projektów rozwojowych oraz sesji Development Center. Drogę trenerską rozpoczęła od skutecznego lobbowania w firmie na rzecz realizacji Akademii menedżera, którą następnie koordynowała, oraz realizacji warsztatów dla kadry kierowniczej. Uczestniczyła w kursie trenerskim w Instytucie Rozwoju Biznesu. Kompetencje coachingowe zdobywała w Noble Manhattan Coaching.

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Pracowała m.in. dla takich klientów, jak:
  • Branża finansowa, np.: banki, firmy ubezpieczeniowe
  • Branża produkcyjna np.: firmy branży chemicznej, motoryzacyjnej, lotniczej
  • Handel: markety budowlane, firmy handlu hurtowego
  • Farmacja: firmy farmaceutyczne, sieci apteczne
  • Usługi: firmy logistyczno-kurierskie, firmy leasingowe
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Sektor publiczny np.: Polski Instytut Dyplomacji przy MSZ, Centrum Kształcenia Nauczycieli Szkół Artystycznych przy MKiDN, Główny Urząd Statystyczny.

Publikacje Magdy, które ukazały się dotychczas to między innymi :
- „Nowoczesne koncepcje zarządzania wiedzą”, Portal nf.pl, 2010
- „Skuteczne postępowanie z niezadowolonymi Klientami”, Poradnik prezesa spółki z o.o., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2009
- „Wyróżnij się lub zgiń – tworzenie marki MŚP”, Poradnik przedsiębiorcy, Manager Magazin, 2008
- „Język korzyści”, Zarządzanie Działem Sprzedaży, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2007
- „Skuteczna rozmowa z Klientem przez telefon”, Zarządzanie Działem Sprzedaży, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2006
- „Ankieta dla Klienta”, Reklama, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2005

Prywatnie jeździ konno – to jej pasja. Uczy się windsurfingu i żegluje.