Polskie firmy coraz częściej wychodzą poza „tu i teraz” i myślą długoterminowo. Tymczasem pojęcie strategii rozwinął w latach 70-tych Alfred Chandler opisując przypadki amerykańskich firm w latach 1850-1920. Pokazywał on wyraźny wpływ posiadania przez firmę strategii a jej sukcesem biznesowym. Na szkoleniu z zarządzania strategicznego zajmiemy się najważniejszymi elementami związanymi z przygotowaniem i wdrożeniem strategii w firmie. Pokażemy jakie są kluczowe kierunki budowy strategii w oparciu o analizę strategiczną i odniesienie do Misji i Wizji firmy oraz czynników wpływających na funkcjonowanie firmy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są kluczowe czynniki sukcesu wdrażania strategii w firmie oraz jakie są związane z tym zadania menedżera. Uczestnicy poznają także skuteczne narzędzia komunikacji i monitoringu realizacji strategii w firmie. Szkolenie Zarządzanie strategiczne to także praktyczny trening menedżerski – doskonała okazja aby zwiększyć/odświeżyć swoje kompetencje w zakresie podejmowania decyzji, planowania i ustalania priorytetów w odniesieniu do gąszczu informacji i licznych możliwych opcji.

WAŻNE TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY NA TYM SZKOLENIU:

Założenia planowania strategicznego w nowoczesnej firmie

 • Podstawy i istota strategii.
 • Różne ujęcia i definicje strategii
  • Militarne,
  • Matematyczne – teoria gier,
  • Biznesowe – organizacyjne.

Elementy determinujące i wpływające na Strategię firmy
• Produkt / usługa.
• Model biznesowy firmy a strategia.
• Misja i wizja firmy.
• Struktura firmy.
• Organy decyzyjne / własność firmy.
• Elementy równorzędne/wpływające w odniesieniu do strategii.
– Model Dilts’a.
– Tożsamość firmy.
– Wartości firmowe.
– Przekonania obecne w firmie.
• Bariery efektywnej strategii.

Założenia analizy strategicznej
• Rola analizy strategicznej
• Analiza makrootoczenia, Analiza PEST
• Analiza otoczenia konkurencyjnego
• Analiza potencjału strategicznego firmy
• Ocena pozycji strategicznej firmy
• Benchmarking rynkowy

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w praktyce
• Metoda TOWS-SWOT.
• Analiza 5 sił Portera.
• Metoda SPACE.
• Model Canvas.
• Model ADKAR.

Drogi rozwoju w oparciu o strategie rozwoju rynku
• Ekspansja geograficzna.
• Strategie internacjonalizacji.
• Strategie przedsiębiorstw lokalnych w sektorach globalnych.

Tworzenie strategii
• Definiowanie strategii w odniesieniu do wyników analizy.
• Matryca 16 typów strategii.
• Wybór właściwej strategii.
• Określanie dźwigni wzrostu (Leverage).
• Definiowanie celów strategicznych SMART+.

Wdrażanie strategii
• Tworzenie X Matrix – operacjonalizowanie Strategi do poziomu aktywności codziennych.
• Metoda Hoshin Kanri.
• Tworzenie punktów kontrolnych pomiaru realizacji strategii i realizacji celów strategicznych.
• Komunikacja strategii dla wszystkich poziomów firmy.
• Wizualizacja strategii.
• Zadania menedżera we wdrażaniu i monitorowaniu strategii.

METODY SZKOLENIOWE:
• Prezentacja
• Mini wykłady trenera
• Historie / Przykłady z życia
• Case Studies
• Analiza materiałów źródłowych
• Zadania grupowe
• Ćwiczenia indywidualne
• Dyskusje

GŁÓWNE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA – CZEGO UCZESTNICY NAUCZĄ SIĘ NA SZKOLENIU?
• Czym jest strategia – jakie są definicje w różnych ujęciach. Zwłaszcza jaki jest wpływ strategii na sukces firmy.
• Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę tworząc strategię i jakich narzędzi użyć aby przeprowadzić skuteczną analizę strategiczną.
• Kiedy i jak skutecznie stosować poszczególne narzędzia analizy strategicznej.
• Jak definiować cele strategiczne i jak kaskadować te cele w strukturze organizacyjnej do poziomu pracownika liniowego.
• Jak zapewnić skuteczność wdrożenia i realizacji strategii w firmie tak aby osiągnąć zamierzone cele i nie stracić motywacji pracowników.
• Co w praktyce ma robić menedżer aby wdrażać strategię i jak wykorzystywać skuteczne narzędzia zarządzania aby mieć pełną kontrolę nad realizacją strategii na każdym jej etapie.

TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI:
26-27.02.2020 r. – Warszawa
18-19.05.2020 r. – Kraków
16-17.07.2020 r. – Olsztyn
5-6.10.2020 r. – Poznań

GRUPA:
4-12 osób

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY:
1 700 PLN ( + 23 % VAT)

Cena zawiera koszty:

 • uczestnictwa w szkoleniu,
 • materiałów dydaktycznych,
 • sali szkoleniowej,
 • sprzętu konferencyjnego,
 • przerw kawowych i cateringu,
 • certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości od 50 do 80 % na wszystkie nasze szkolenia otwarte dla średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Do każdego województwa przypisany jest operator za pośrednictwem którego można otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Z programu dofinansowania do szkoleń wyłączone są tylko dwa województwa: mazowieckie i pomorskie.

W ramach dofinansowania istnieje możliwość realizacji następujących usług:
• szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb Klienta
• usług doradczych typu: coaching i mentoring
• doradztwa strategicznego dla firm
• szkoleń e-learningowych

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji

Osoba kontaktowa:

Martyna Pluta

tel: 509 967 043

e-mail: mpluta@brainstorm.biz.pl