Realizowane przez nas szkolenie dostarczy kierownikom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. Szkolenie pozwoli również skutecznie wdrożyć system prowadzenia odpraw.