Poniżej przedstawiamy średnią ocen z ankiet ewaluacyjnych w podziale na poszczególne pytania jaką nasi Trenerzy otrzymali w kwietniu 2019 roku od przeszkolonych 258 uczestników w skali od 1 do 6:

– Przystępność, komunikatywność, zapewnienie dobrej atmosfery pracy na szkoleniu – średnia 5,6
– Zaangażowanie i dynamizm – średnia 5,6
– Klarowne prowadzenie wykładu i omawianie ćwiczeń – średnia 5,6
– Powiązanie poszczególnych elementów szkolenia, strona merytoryczna – średnia 5,7
– Ogólne wrażenie – średnia 5,7