HERRMANN BRAIN DOMINANCE INSTRUMENT HBDI®

Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI®) to system do pomiaru i opisania preferencji myślenia u ludzi, opracowany przez Williama „Ned” Herrmanna w czasie gdy zarządzał działem szkoleń i rozwoju w zakładzie General Electric w Crotonville Jest to rodzaj pomiaru stylu i modelu poznawczego, i jest często porównywany do innych metod psychologicznej oceny, takich jak Myers-Briggs Type Indicator, Kwestionariusz orientacji uczenia, oceny DISC, i innych, chociaż wychodzi on dużo dalej.

Od ponad 20 lat HBDI® jest dostępny także dla innych firm i organizacji które chcą się rozwijać poprzez rozwój swoich pracowników i inwestycję w ich kompetencje.

W metodologii HBDI® pojawia się Model Myślenia Komplementarnego (The Whole Brain Model), który oparty jest o prowadzone wieloletnie badania na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Badania te prowadzone były zarówno behawioralnie (obserwacje, testy, analizy) jak i fizjologicznie (medycznie – aparatura badająca impulsy nerwowe i funkcjonowanie ludzkiego mózgu).

Model myślenia komplementarnego HBDI® ilustruje i tłumaczy preferowany styl myślenia, uczenia się, komunikowania i podejmowania decyzji zarówno przez jednostkę, zespół jak i całą firmę. Różne sytuacje z jakimi spotyka się Manager i firma we współczesnym biznesie wymagają różnego podejścia i różnych sposobów myślenia. Dlatego Model HBDI® jest bardzo duża pomocą i dobrą inwestycją.

Zrozumienie indywidualnych preferowanych stylów myślenia pozwala zwiększyć umiejętności dopasowywania się do różnych sytuacji.

Model Myślenia Komplementarnego HBDI ® obrazuje ludzki mózg i style myślenia, jako cztery kolory i cztery ćwiartki mózgu. Każdy styl to orientacja na inne parametry i inne preferencje myślenia.

Istnieje kilkadziesiąt podstawowych kombinacji wyników – od najczęstszych po występujące tylko w promilu populacji.

Przewagą badania Metodologią HBDI® jest:

  • pewność (sprawdzona na milionach osób i tysiącach firm)
  • koncentracja na praktycznych możliwościach rozwoju wynikających z wyników np. facylitacja
  • możliwość „mapowania” – obrazowania wyników poszczególnych zespołów i nawet całej firmy.

Badanie prowadzone jest poprzez internetowy kwestionariusz składający się z 120 pytań.

Więcej

ANALIZA ENSIZE

ensize

Narzędzie pozwalające zrozumieć style zachowań w różnych sytuacjach. Puzzle opisują naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia i sytuacji. Puzzle są użyteczne wszędzie tam, gdzie różnice pomiędzy ludźmi mają znaczenie, a w szczególności w takich obszarach jak: budowanie zespołu, rekrutacja, przywództwo, sprzedaż, czy rozwój osobisty. PUZZLE to metoda rozpoznawania naturalnych zdolności i umiejętności ludzi. To narzędzie pomagające lepiej zrozumieć różnice między ludźmi. Dokładne narzędzie analityczne, z którego dowiesz się, co najbardziej pasuje do Ciebie, a co jest Ci obce .

Analiza pozwala:

  • Poznać 4 kolory i rozpoznać wiodący kolor innego człowieka
  • Poznać własny kolor i wytłumaczyć konkretne zachowania
  • Dopasować się do drugiego człowieka aby komunikacja była efektywna
  • Poznać niebezpieczeństwa komunikowania się tylko w swoim kolorze i ich wpływ na własną efektywność
  • Zobaczyć, że ludzie się różnią stylem

Więcej