Po zrealizowanych szkoleniach „Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej” oraz „Skuteczny Menedżer”, obecnie dla dwóch grup realizujemy 16-godzinne szkolenie „Przywództwo w zarządzaniu, budowanie zaangażowania i motywowanie”.