Po zrealizowanym w lutym 24-godzinnym szkoleniu „Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej”, obecnie dla dwóch grup realizujemy drugą część 32-godzinnego szkolenia „Skuteczny Menedżer”.