W tym tygodniu dla dwóch grup realizujemy szkolenie „Przekonywanie, wywieranie wpływu i prowadzenie negocjacji”.

W ramach obecnej Akademii Menedżera zrealizowaliśmy do tej pory również dla dwóch grup 24-godzinne szkolenia „Współpraca, efektywna komunikacja i przyjmowanie informacji zwrotnej” oraz 32 godzinne szkolenia „Skuteczny Menedżer”.