Zarządzanie strategiczne

Polskie firmy coraz częściej wychodzą poza „tu i teraz” i myślą długoterminowo. Tymczasem pojęcie strategii rozwinął w latach 70-tych Alfred Chandler opisując przypadki amerykańskich firm w latach 1850-1920. Pokazywał on wyraźny wpływ posiadania przez firmę strategii a jej sukcesem biznesowym. Na szkoleniu z zarządzania strategicznego zajmiemy się najważniejszymi elementami związanymi z przygotowaniem i wdrożeniem strategii … Czytaj dalej Zarządzanie strategiczne