Pojęcie i zjawisko coachingu na stałe już umiejscowiło się w Polsce, szczególnie w świecie biznesu. Wielu pracowników i menedżerów odmienia to obco brzmiące słowo przez przypadki i rodzaje. Coach, coachowany, przecoachować – słowa często są używane w dobrej intencji ale nie zawsze ze zrozumieniem tego czym jest rzeczywiście coaching. Celem tego szkolenia jest pokazanie użyteczności coachingu w praktyce menedżerskiej. „Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać” ten cytat André Liége doskonale oddaje to do czego służy coaching. Do ciągłego rozwoju. Cześć menedżerów nadal nie docenia rozmowy z pracownikiem. Brakuje im zrozumienia istoty coachingu i „miękkich” kompetencji aby konstruktywnie rozmawiać z pracownikami. Uważają, że dialog oparty na partnerskich relacjach będzie postrzegany przez pracownika jako słabość szefa. To szkolenie ma ambicje aby zmienić to przekonanie i dostarczyć menedżerom umiejętności słuchania, rozmawiania, budowania dialogu, wzajemnego szacunku, doceniania i zaufania. A to, według wielu współczesnych znawców zarządzania, są cechy prawdziwego lidera.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień zarządzają podległymi im zespołami, osobami. Coaching rozumiany jest jako sposób kontaktowania się ze współpracownikami (filozofia i system zachowań), który służy ich rozwojowi i zwiększaniu efektywności.

 
WAŻNE TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY NA TYM SZKOLENIU:

Coaching 360 – spojrzenie z różnych perspektyw, diagnoza tego co już wiemy
• Co wiemy już o coachingu – informacje, fakty, liczby dane.
• Jakie mamy odczucia, emocje, przeczucia i intuicję kiedy myślimy o coachingu.
• Jakie korzyści i szanse daje menedżerom coaching?
• Jak można wykorzystać coaching w praktyce menedżerskiej?
• Podsumowanie zebranych informacji, poglądów i opinii – stworzenie wspólnej mind mapy coachingu menedżerskiego w formie plakatu.
• Czym jest a czym nie jest coaching?

Kluczowe cechy i kompetencje menedżera coacha?
• Potrzeby dzisiejszego biznesu i rosnąca rola coachingu w zarządzaniu
• Dynamika zmian w dzisiejszym świecie i związane z tym wyzwania dla stylu zarządzania pracownikami
• Kompetencje psychologiczne i osobowe coacha
• Kompetencje specjalistyczne i techniczne coacha
• Stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera posługującego się stylem coachingowym w zarządzaniu .

Obserwacja zachowań jako pierwszy krok w kierunku rozwoju pracownika
• Czym są zachowania a czym osądy, stereotypy i uprzedzenia?
• Oddzielenie zachowań od osądów.
• Obserwacja pracy na stanowiskach łatwo i trudno kwantyfikowalnych
• Narzędzia wspierające obserwacje zachowań

Umiejętności fundamentalne w procesie coachingu
• Podmiotowe podejście do pracownika – po pierwsze człowiek
• Dbaj, wspieraj, rozmawiaj – trzy filary dobrej relacji z pracownikiem
• Otwartość, gotowość na zmianę i znajomość procesu przechodzenia przez zmianę
• Koncentracja na rozwiązaniach – coaching skupiony na rozwiązaniu
• Budowanie zaufania
• Budowanie relacji w procesie coachingu

Sprawdzone narzędzia coachingowe
• Techniki aktywnego słuchania ze szczególnym naciskiem na odzwierciedlenie
• 3 poziomy słuchania
• Pytania przydatne w procesie coachingu – otwierające i inspirujące
• Pytania, których coach powinien unikać – zamykające i sugerujące
• Zamiana pytań na stwierdzenia
• Siła pauzy w rozmowie
• Przeformułowanie
• Informacja zwrotna
• Różne perspektywy
• Skalowanie
• Historie i metafory

Struktury prowadzenia rozmów coachingowch w relacji menedżer – pracownik
• Model GROW, IGROW i REGROW
• Model SCORE
• Model GOLD
• Model STORM
• Model STAGES
• Kryteria optymalnego doboru modelu rozmowy coachingowej do specyfiki i kultury firmy oraz do pracownika
• Praktyczny trening wybranych modeli

Struktura procesu coachingowego
• Analiza sytuacji poprzez obserwacje
• Dobór stylu coachingowego do pracownika
• Definiowanie celów i zadań
• Negocjowanie oczekiwań wobec coachingu
• Kontraktowanie w coachingu
• Monitoring realizowanych celów i zadań
• Podsumowanie zmiany oraz ustalenie dalszych działań
• Dobór zadań rozwojowych do możliwości i kompetencji oraz preferencji pracownika

Ja jako menedżer coach – bilans otwarcia pod kątem mocnych i słabych stron
• Autodiagnoza na swój własny styl pracy coachingowej
• Indywidualna siatka celów – auto coaching pod kątem swojego potencjału
• Trening rozmów coachingowych w oparciu o scenariusze
• Konstruktywny feedback

 
METODY SZKOLENIOWE
• Studia przypadku
• Symulacje zachowań
• Autodiagnozy poznawcze
• Gry symulacyjne
• Fragmenty filmów i materiałów audio
• Dyskusje
• Porządkująca teoria w postaci mini wykładów i prezentacji

 
GŁÓWNE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA – CZEGO UCZESTNICY NAUCZĄ SIĘ NA SZKOLENIU?
• Uczestnik poszerzy sobie zrozumienie pojęcia coachingu oraz pozna go z różnych punktów widzenia
• Uświadomi sobie rolę i miejsce coachingu w dzisiejszym świecie biznesu
• Pozna kompetencje niezbędne do skutecznego prowadzenia coachingu
• Zdobędzie umiejętność oddzielana zachowań od ocen, uogólnień i stereotypów
• Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat fundamentalnych kompetencji potrzebnych coachowi
• Pozna i zdobędzie umiejętność stosowania skutecznych narzędzi w rozmowie coachingowej
• Uczestnik nabędzie wiedzę na temat struktury rozmów coachingowych
• Przećwiczy zastosowanie modelu GROW dzięki praktycznemu charakterowi zajęć
• Pozna strukturę procesu coachingowego
• Dokona analizy swoich mocnych strona jako coacha i obszarów rozwojowych.

 
TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI:
23-24.04.2019 r. – Wrocław
23-24.09.2019 r. – Warszawa
16-17.12.2019 r. – Rzeszów

GRUPA:
6-15 osób

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY:
1700 PLN (+ 23 % VAT)

Cena zawiera koszty:

  • uczestnictwa w szkoleniu,
  • materiałów dydaktycznych,
  • sali szkoleniowej,
  • sprzętu konferencyjnego,
  • przerw kawowych i cateringu,
  • certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości od 50 do 80 % na wszystkie nasze szkolenia otwarte dla średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Do każdego województwa przypisany jest operator za pośrednictwem którego można otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Z programu dofinansowania do szkoleń wyłączone są tylko dwa województwa: mazowieckie i pomorskie.

W ramach dofinansowania istnieje możliwość realizacji następujących usług:
• szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb Klienta
• usług doradczych typu: coaching i mentoring
• doradztwa strategicznego dla firm
• szkoleń e-learningowych

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji

Osoba kontaktowa:

Magdalena Nguyen Van

tel: 509 967 043

e-mail: mnguyen@brainstorm.biz.pl