KAIZEN / LEAN MANUFACTURING

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne dąży do rozwoju i dużych zysków, każdy przedsiębiorca chce stworzyć potęgę, ale jak można zauważyć nie każdemu się to udaje. Dlaczego nie wszyscy mogą osiągnąć spektakularny sukces? W czym tkwi sekret? Japońska Toyota budzi podziw całego produkcyjnego świata od kilku dekad. Jaka jest więc tajemnica wielkiego sukcesu? Odpowiedź jest prosta – filozofia szczupłego zarządzania produkcją.

Lean Manufacturing uznaje, że tylko te czynności i działania w przedsiębiorstwie dodają wartość, za które klient jest gotów zapłacić – reszta to marnotrawstwo (nadprodukcja, zapasy, błędy w procesie, zbędne przetwarzanie, zbędny ruch, nadmierne transportowanie, oczekiwanie, niewykorzystany potencjał wśród pracowników). Koncepcja Lean w praktyce oznacza wyeliminowanie marnotrawstwa z procesu produkcyjnego, a co za tym idzie, pozwala na krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość i zdecydowanie niższe koszty. Lean Manufacturing należy obecnie do najskuteczniejszych filozofii produkcji na świecie, a firmy wdrażające jej zasady odnotowują przede wszystkim:

 • wzrost wydajności
 • wzrost wykorzystania maszyn
 • redukcję zapasów w toku produkcji
 • uwolnienie powierzchni pod produkcję
 • skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób gotowy
 • zredukowanie czasu przezbrojeń

Efekty takie można uzyskać głównie dzięki wdrożeniu kilku zasad Lean Manufacturing:

 • zdefiniowanie wartości jakiej oczekuje klient
 • zorganizowanie działań tworzących tą wartość wzdłuż tzw. strumienia wartości – od projektu poprzez produkcję na sprzedaży kończąc
 • ustanowienie gładkiego przepływu wartości przez ten strumień – im krótszy czas przejścia produktu tym niższe koszty wytwarzania
 • stosowanie systemu ssącego reagującego na bieżące potrzeby klienta
 • ciągłe doskonalenie

Ważną ideą Lean Manufacturing jest to, że reorganizacja przedsiębiorstwa nie kończy się po wdrożeniu rozwiązań techniczno-organizacyjnych. W firmach, które chcą w pełni korzystać ze wszystkich zalet tej koncepcji, najważniejszą rolę powinna pełnić kultura ciągłego doskonalenia, określana japońskim słowem Kaizen. Według Japończyków powinna ona dotyczyć każdego, zarówno członków kierownictwa, jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Ciągłe doskonalenie oznacza koncentrację pracowników na nieustannych, nawet drobnych usprawnieniach tzw. metodą małych kroków, a sama zmiana powinna zajść w sposobie myślenia każdego pracownika. Jest to niezbędny element koncepcji Lean Manufacturing, który wspomaga utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa i w ten sposób zapewnia jego przetrwanie.

Brzmi jak ideał, ale czy nie każda firma właśnie do takiego ideału dąży? Problemem nie jest tutaj w głównej mierze brak wiedzy kierownictwa na temat metod zarządzania czy nawet samej filozofii Lean. Problemem jest raczej trudność wdrożenia jej na własnym gruncie. Dlatego też zewnętrzny Doradca będzie częściej potrafił znaleźć odpowiednią ścieżkę wdrożenia w Państwa firmie niż kadra zarządzająca. Zasady Lean, mimo że wywodzą się z produkcji, można stosować właściwie w każdej branży. Mają one szerokie zastosowanie w usługach, administracji, logistyce czy nawet w służbie zdrowia, bo jak twierdzą Japończycy, kultura ciągłego doskonalenia powinna dotyczyć każdej sfery naszego życia.