Poniżej prezentujemy średnią ocen z ankiet ewaluacyjnych w podziale na poszczególne pytania jaką nasi Trenerzy otrzymali od przeszkolonych 293 uczestników w skali od 1 do 6:

– Przystępność, komunikatywność, zapewnienie dobrej atmosfery pracy na szkoleniu – średnia 5,52
– Zaangażowanie i dynamizm – średnia 5,45
– Klarowne prowadzenie wykładu i omawianie ćwiczeń – średnia 5,44
– Powiązanie poszczególnych elementów szkolenia, strona merytoryczna – średnia 5,44
– Ogólne wrażenie – średnia 5,45