Poniżej prezentujemy średnią ocen z ankiet ewaluacyjnych w podziale na poszczególne pytania jaką nasi Trenerzy otrzymali od przeszkolonych 328 uczestników w skali od 1 do 6:

– Przystępność, komunikatywność, zapewnienie dobrej atmosfery pracy na szkoleniu – średnia 5,53
– Zaangażowanie i dynamizm – średnia 5,46
– Klarowne prowadzenie wykładu i omawianie ćwiczeń – średnia 5,42
– Powiązanie poszczególnych elementów szkolenia, strona merytoryczna – średnia 5,38
– Ogólne wrażenie – średnia 5,48