W najbliższym okresie zespół Brainstorm Group będzie współpracował między innymi z takimi Firmami i Instytucjami jak: SCA Hygiene Products Sp. z o.o., Unibep S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dodatkowo w nadchodzącym tygodniu organizujemy w Katowicach drugą edycję Kongresu HR.
Program, sylwetki prelegentów jak również więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie internetowej
http://kongreshr.eu/

Serdecznie zapraszamy do udziału.