WARSZTATY KAIZEN

Kaizen to nieustanna strategia doskonalenia każdego procesu, każdego dnia przez każdego pracownika w każdym miejscu. Aby zwiększyć swoją wydajność musisz nieustannie poszukiwać nowego podejścia które pozwoli Ci na innowacyjny skok.

kaizen

Warsztaty Kaizen pomogą Ci zlikwidować barierę pomiędzy menedżerami i pracownikami liniowymi poprzez równy udział wszystkich pracowników firmy w pracy nad problemem lub innowacjami poprawiającymi wydajność pracy.

Warsztaty Kaizen możesz realizować wykorzystując następujące narzędzia:

Diagram Ishikawy i 5 Why
Najczęściej wykorzystywaną metodologią w prowadzeniu warsztatów Kaizen jeśli problem jest znaczący jest Diagram Ishikawy. Wykorzystujemy go do wspólnego generowania możliwych przyczyn zaistnienia danego problemu. Potencjalne przyczyny powstawania problemu generujemy w sześciu kategoriach: ludzie, zarządzanie, otoczenie, narzędzia, metody, materiały. Aby wybrać kluczowe czynniki wpływające na powstawanie problemu kategoryzujemy przyczyny metodą ABC pod kątem ich wpływu na problem i poszukujemy problemów źródłowych stosując metodę 5 why. Rezultatem tak przeprowadzonego warsztatu Kaizen jest wygenerowanie przyczyn źródłowych. W kolejnym etapie generujemy rozwiązanie klasyczną burzą mózgów i oceniamy powstałe w ten sposób rozwiązania poprzez zastosowanie macierzy oceny szybkości i kosztów wdrożenia oraz macierzy efektywności i kosztów wdrożenia. Nakładając wyniki dwóch macierzy na siebie powstaje nam zbiór rozwiązań uszeregowanych w priorytety.

diagram-na-str

PDCA

Plan-Do-Check-Act jest najbardziej popularną metodą rozwiązywania nieskomplikowanych problemów w Kaizen. Na ogół identyfikowane jako koło ciągłego doskonalenia lub koło Deminga podzielone jest na cztery fazy:

plan-do-check

Kaizen Blitz

Często stosowaną formą Kaizen są tzw. warsztaty Kaizen Blitz (nazywane także Hoshin Kaizen), które:
– w przeciągu kilku dni usprawniają funkcjonowanie stanowiska pracy:
– redukują zajmowaną powierzchnię,
– eliminują marnotrawstwa.
Podczas warsztatów jest także czas na szkolenie pracowników z technik rozwiązywania problemów, przełamywania stereotypów i udowadniania poprzez natychmiastowe wdrożenie pomysłów w życie, że każdy może poprawić jakiś fragment działania organizacji i że nie jest to trudne. To co wyróżnia Kaizen Blitz to fakt że wdrożenie udoskonaleń jest natychmiastowe, a obszar w którym była generowana zmiana pracuje od następnego dnia w nowym systemie. Najczęstszym rezultatem warsztatów Kaizen Blitz realizowanych przez Brainstorm Group jest redukcja zapasów w toku, redukcja czasów przezbrojeń lub skrócenie czasu cyklu wytwarzania.

na-strone

Jeśli chciałbyś aby twoi menedżerowie i pracownicy potrafili prowadzić warsztaty Kaizen, to zapraszamy na szkolenie „Jak skutecznie prowadzić warsztaty Kaizen”. Będziesz mógł na nich poznać znacznie więcej technik których można użyć prowadząc takie warsztaty. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.brainstorm.biz.pl i zapisania się na szkolenie pod nr 32 202 31 38 oraz do uczestnictwa w naszej konferencji „Europejski Kongres Lean” która każdego września odbywa się w Katowicach.

Sebastian Matyniak