W ramach współpracy z firmą Auto Partner S.A. w sierpniu 2017 roku przeprowadziliśmy wywiady i obserwacje on the job kierowników filii, natomiast we wrześniu 2017 roku dla dwóch grup zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat służący wypracowaniu tablicy odpraw. W październiku i listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy zarówno warsztaty dotyczące prowadzenia odpraw przy wypracowanej tablicy, jak również od października 2017 roku do marca 2018 roku przeprowadziliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych i konsultacji. W kwietniu 2018 roku dla wszystkich Dyrektorów zrealizowaliśmy ponownie 8-godzinny „Warsztat z pracy przy tablicy odpraw”, w październiku 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinny warsztat „Komunikacja” oraz zrealizowaliśmy zarówno dla Dyrektorów jak i dla Kierowników 8-godzinne warsztaty „Jak prowadzić odprawę przy tablicy odpraw i jak prowadzić rozmowy indywidualne z pracownikiem”, natomiast w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 6-godzinne szkolenie „Zarządzanie konfliktem”. Jednocześnie od października 2018 roku do chili obecnej jesteśmy w trakcie ponownej realizacji indywidualnych sesji coachingowych.