BRAINSTORM GROUP jest organizatorem dwóch wyjątkowych wydarzeń:

1.

IV Europejski Kongres Lean Manufacturing odbędzie się 28-29 września 2017 r. i ma na celu zgromadzenie osób związanych ze szczupłym zarządzaniem w różnych dziedzinach i na różnych poziomach zaawansowania.

kongres

2.

Kongres Managera – Kongres jest bardzo dobrą okazją dotarcia do szerokiego grona potencjalnych Klientów.

kongres