Po przeprowadzonych 16-godzinnych szkoleniach „Zarządzanie i myślenie strategiczne” oraz „Techniki wywierania wpływu i budowania komunikatu perswazyjnego” w bieżącym tygodniu realizujemy również 16-godzinne szkolenie „Techniki treningu motywacyjnego”.