Nasi Trenerzy zrealizują szkolenia i konsultacje dla między innymi takich Firm i instytucji jak:
– Auto Partner S.A.
– PZU S.A.
– Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.
– Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– El-Sigma Sp. z o.o.
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
– Inter Partner Assistance Polska S.A.

Nasi Trenerzy i konsultanci odwiedzą Klientów w Tychach, Wrocławiu i Bielsku Białej.